Workshops en trainingen

Als lid van Bonaparte bieden we je zo veel mogelijk cursussen aan, zodat je goed leert debatteren. Daarnaast is er op onze gewone avonden en in deze cursussen heel veel gelegenheid om te oefenen met verschillende vaardigheden die relevant zijn voor spreken in het openbaar.

Beginnerscursussen

De beginnerscursus wordt 2 keer per jaar gegeven, in oktober en in februari. Deze vierdelige cursusreeks is voor alle nieuwe leden van Bonaparte. Er wordt voor deze cursussen dan ook geen debatervaring verondersteld. Samen met andere nieuwe leden leer je in de cursussen de volgende vaardigheden:

 • Presenteren en openbaar spreken
 • Argumenteren
 • Structureren
 • Debatteren

Vrijwel alle leden zijn hun lidmaatschap begonnen met de beginnerscursus omdat het een heel nuttige en toegankelijke cursus is. Na 4 weken de beginnerscursus gevolgd te hebben wordt deze introductieperiode afgesloten met een beginnerstoernooi.

Debatinhoudelijke cursussen

Als je eenmaal de beginnerscursus hebt gevolgd en je wilt je inhoudelijke kennis over debatteren uitbreiden, dan zijn de debatinhoudelijke cursussen voor leden een goede en effectieve manier om dit te doen. Eens per maand wordt er op donderdagavond een debatinhoudelijke cursus gegeven. Voorbeelden van cursussen in de afgelopen jaren zijn:

 • Jureren
 • Debatteren over de economie
 • Samenvatten
 • Debatteren over feminisme

Deze cursussen zijn enkel voor leden en dus worden de cursussen via de Facebookpagina, de ledenmail en op de avond bekend gemaakt.

Cursussen Publiek Spreken

Naast debatinhoudelijke cursussen zijn er ook eens per maand cursussen gericht op spreekvaardigheid, openbaar spreken en debat in de samenleving. Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn:

 • Retorische trucs voor in speeches
 • Openbaar spreken op je werk: cursussen geven door professioneel cursusgever Alex Klein
 • Openbaar spreken op je werk: preken door dominee Nico van der Peet