Format NK Eloquentia

Dit is het format van het NK Eloquentia! Een format met nog meer interactie en nog meer ruimte om jezelf te profileren. Bovendien is er een geheel nieuwe jurywijzer, waardoor je beter kan zien waar we naar kijken! Heb je vragen over het format, stuur een mail naar eloquentia@asdvbonaparte.nl

Format

Bij het NK eloquentia doet iedereen mee als individu, en strijden de deelnemers om de meest overtuigende spreker van Nederland te worden. Tien minuten voor de start van het debat krijgen ze een stelling over een actueel thema en een positie in het debat. Tijdens deze tien minuten hebben ze de tijd om argumenten te bedenken en een speech te schrijven, zonder hulp van internet of andere mensen.

Na de tien minuten begint het debat, met daarin vier individuele sprekers. Er zijn twee voorstanders en twee tegenstanders, maar zij zitten niet in hetzelfde team! Iedere spreker heeft in het debat een speech van drie minuten en daarnaast is er ook een vrije ronde waar er ruimte is voor een discussie. Elk debat eindigt met een slot van vijftien seconden per persoon. Het mooie kleurrijke plaatje hierboven geeft schematisch weer hoe het debat werkt. 

Tijdens de speeches krijgen sprekers de ruimte hun eigen punten toe te lichten. Weerleggen mag, maar we willen vooral weten wat de centrale reden is waarom die spreker voor/tegen de stelling is. De sprekers mogen elkaar tijdens de speeches niet onderbreken.

In de open fase is de enige regel dat er geen regels zijn. Men mag elkaar onderbreken, door elkaar heen schreeuwen of een dans doen. Of je er veel punten mee verdient is een tweede! Idealiter  is dit het moment om de andere debaters te weerleggen en scherp te ondervragen. Wees helder en formuleer bondig! De jury grijpt niet in tijdens de open fase, tenzij er fysiek geweld wordt gebruikt. 

Na de open fase is er korte onderbreking voor de sprekers om voor te bereiden op de afsluiters. 

Tijdens de afsluiters hebben alle sprekers 15 seconden om zich nog eenmaal in de spotlights te zeggen. Ze kunnen nog eenmaal laten zien wat zij hebben gebracht! De sprekers worden abrupt afgekapt na deze 15 seconden, ze mogen dus niet hun zin afmaken. 

Jurering

Bij het NK Eloquentia gaat het erom dat je de jury weet te overtuigen. De jury doet alsof zij een gemiddelde krantenlezer zijn in Nederland. Ze weten wie Rob Jetten is, zijn op de hoogte van de tekorten in ICT, Zorg en Onderwijs en weten dat jonge mensen tegen de brexit stemden. Ze zijn niet bekend met het rentebeleid van de ECB, de politieke spanningen in Libië of de geboorte loterij. Maar… Je kan het ze natuurlijk wel uitleggen! Je mag alleen hele punten geven. Aan het eind van het debat tel de punten op alle categorieen van een spreker bij elkaar op, dit is de eindscore!

De jury beoordeelt je op 5 punten:
Argumentatie: Is de debater in staat zijn belangrijkste argumenten te onderbouwen?
Presentatie: Is de spreker in staat om onderhoudend te praten?
Speech schrijven: Is de spreker duidelijk  en fris in zijn verwoordingen?
Reacties: Reageert de spreker op de argumentatie en aanvallen van de tegenstanders?
Holisme: Is de spreker een toegevoegde waarde in het debat? Is de spreker sympathiek?

Deze 5 punten komen bij elkaar in een score tussen de 0 en de 50. Bekijk onderstaande rubrik om te bekijken hoe je precies wordt beoordeeld.

  0-2 (spreker die nog moet oefenen) 3-4 (matige spreker) 5-6 (gemiddelde spreker) 7-8 (goede spreker) 9-10 (hele goede spreker)
Argumentatie
Relevantie
Analyse
Voorbeelden
Afweging
De spreker geeft geen argumenten, maar alleen statements. Deze worden nauwelijks uitgelegd en zijn niet relevant.  De spreker geeft weinig argumenten, voornamelijk statements. De uitleg is niet per se slecht, maar schiet wel tekort. De spreker geeft relevante argumenten en legt deze ook uit. De analyse klopt niet altijd en de argumenten worden soms ondersteund met voorbeelden.  De argumenten zijn relevant, worden duidelijk uitgelegd met behulp van voorbeelden en de analyse is kloppend.De argumenten worden duidelijk afgewogen in het debat. De argumenten zijn relevant, worden perfect uitgelegd met realistische en passende voorbeelden en worden glashelder afgewogen in het debat 
Presentatie
Stem
Houding
Handen
Oogcontact
Emotie/humor
Afwisseling
De spreker is niet aantrekkelijk om naar te luisteren. Er wordt slecht gebruik gemaakt van de stem en  de non-verbale communicatie waardoor dit afleidende werkt.   De spreker maakt gebruik van de stem en non-verbale communicatie, maar doet dit nog niet op een goede manier. (bijvoorbeeld te snel praten). De presentatie leidt soms af van het verhaal.  De spreker is goed te volgen en communiceert op een duidelijke manier zijn presentatie leidt niet af van het verhaal, maar versterkt dit ook niet.  De spreker maakt goed gebruik van de stem en non-verbale communicatie. Het is aantrekkelijk om naar de spreker te luisteren doordat deze emotie  of humor in de speech verwerkt.  De spreker heeft een voortreffelijke presentatie. Presentatie sluit niet alleen goed aan bij de speech, maar versterkt deze ook. Bv. door de presentatie te veranderen naar het onderwerp door de speech heen. 
Speech schrijven
Structuur
Stijlfiguren
Opening
Afsluiting
Kernboodschap
De speech is niet goed te volgen. De spreker springt van de hak op de tak zonder structuur aan te bieden. Er is geen opening of afsluiting.  De speech bevat enige structuur, maar is toch lastig te volgen. De opening en afsluiting zijn relatief onduidelijk of hebben geen toegevoegde waarde. De structuur van de speech is duidelijk en de speech is goed te volgen. Er wordt gebruik gemaakt van een opening en afsluiting, maar deze hebben geen toegevoegde waarde.  De speech is duidelijk te volgen en goed opgebouwd. De kernboodschap komt duidelijk naar voren. Er wordt een aantrekkelijke opening, afsluiting en evt. Stijlfiguren gebruikt.  De speech is een rond geheel waarbij alle elementen niet alleen afzonderlijk prettig zijn maar ook een gezamenlijk doel steunen. Hierbij worden de verschillende delen van de speech verbonden.
Reacties
Weerleggingen
Positionering 
De spreker reageert niet op de tegenstanders of op de weerleggingen van de tegenstanders, maar herhaalt alleen eigen argumenten. Was erg dominant of afwezig tijdens de reactiefase De spreker reageert soms op argumenten/ weerleggingen van de tegenstanders en herhaalt voornamelijk eigen argumenten. De spreker was te vaak dominant of afwezig tijdens de reactiefase  De spreker reageert adequaat op de argumenten van de tegenstander en stelde zich goed op tijdens de reactiefase.  De spreker reageert adequaat op de argumenten van de tegenstander. De weerleggingen zijn gericht op het beste argument van de tegenstander en komen op tijd. Er worden scherpe vragen gesteld of beantwoord.. De spreker stelde zich goed op tijdens de reactiefase.  De spreker reageert geweldig op de tegenstander. In de weerlegging laat de spreker zien dat hij/zij op verschillende delen van een argument aan kan vallen. Bv. aannames, uitvoering of effecten. Alles uit de 7-8 groep moet ook gelden.
Holisme
Alles wat niet in bovenstaande categorieën valt!
De spreker was onsympathiek, trok het debat omlaag en het is niet fijn om naar deze spreker te luisteren. De spreker had geen toegevoegde waarde aan het debat, maar haalde dit ook niet naar beneden.    De spreker is fijn om naar te luisteren  en heeft een goede bijdrage gehad in het debat.  De spreker heeft “het”. Je vindt het leuk om naar deze spreker te luisteren. De bijdrage van deze spreker trok het debat omhoog.   De spreker is niet alleen prettig om naar te luisteren, maar komt ook heel sympathiek over. De spreker lijkt het debat te dragen.